Descriere

Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic.

Colegiul Medicilor Veterinari cuprinde medicii veterinari cu cetăţenie română posesori ai diplomei de medic veterinar, de pe teritoriul României, care exercită profesiunea de medic veterinar de liberă practică sau în funcţii publice în toate domeniile de activitate, precum şi medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetăţenii Elveţiei şi cetăţeni ai statelor terţe .

Toţi medicii veterinari cu drept de practică pe teritoriul României, trebuie să fie înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari, calitatea de membru fiind atestată prin Cartea de identitate a medicului veterinar.

Colegiul Medicilor Veterinari urmăreşte în permanenţă aplicarea şi respectarea prevederilor Codului de deontologie medical – veterinară, pentru menţinerea prestigiului, onoarei şi demnităţii profesionale.

Scopul principal al Colegiului Medicilor Veterinari este asigurarea creşterii responsabilităţii şi autorităţii membrilor săi, în îndeplinirea îndatoririlor profesionale, respectarea normelor legale în vigoare pentru apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţiei consumatorului şi a mediului înconjurător şi a păstrării echilibrului ecologic.

În conformitate cu prevederile art. 2 (4) din Legea nr. 160/1998 privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, republicată, Colegiul Medicilor Veterinari are competenţă de recunoaştere profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente care atestă calificarea de medic veterinar.

În conformitate cu prevederile art. 9 lit. i) Colegiul Medicilor Veterinari eliberează documente oficiale medicilor veterinari cetăţeni romani care solicită aceasta pentru a exercită profesia în Uniunea Europeana sau în alte state.

Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeaşi profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată în statul membru de origine, precum şi exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români deţinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar eliberate de autorităţile române competente.

Colegiul Medicilor Veterinari eliberează certificate de conformitate în scopuri profesionale, în vederea recunoaşterii în unul dintre statele membre a titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, eliberate de instituţii de învăţământ superior acreditate din România.

 

Cadrul legal

Legea nr. 160/1998 privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, republicatş

Directiva CEE 2005/36

Directiva CEE 1978/1027

 

Date de contact

Adresa: Splaiul Independenţei nr.105, Cod Poştal – 050097, Sector 5, Bucureşti

Telefon/Fax: (+40) 21/319.45.05; (+40) 21/319.45.04

E-mail: office@cmvro.ro

Site: http://www.cmvro.ro